Cách Phân Biệt Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp
7 Tháng Một, 2021
Cách Dùng Très Và Trop Trong Tiếng Pháp
11 Tháng Một, 2021

Cách Sử Dụng Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp

Các Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp ở tphcm uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Tiếng pháp căn bản

Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày

Tự học tiếng pháp online miễn phí

Cùng Capfrance tìm hiểu về các đại từ bất định chỉ số ít trong tiếng Pháp.

1. Quelqu’un ( ai đó): chỉ một người , đàn ông hoặc phụ nữ, mà nhận dạng của họ chưa được xác định.

Ví dụ:

  • Ouh! Ouh! Il y a quelqu’un ? ( Có ai đó thì phải ? )
  • Je dois voir quelqu’un à la mairie pour un dossier.( Tôi phải gặp một người nào đó ở tòa thị chính để làm hồ sơ. )

2. Quelque chose ( cái gì đó) :chỉ một vật chưa được biết đến.

Ví dụ :

  • J’ai faim. Je voudrais manger quelque chose.( tôi đói.Tôi muốn ăn gì đó)

3. N’importe qui ( bất kì ai) :chỉ một người không xác định

Ví dụ :

  • Demandez à n’importe qui , vous verrez que j’ai raison.( hãy hỏi bất kì ai, anh sẽ thấy la tôi có lý.)
  • N’importe quivous dira que j’ai raison.( Bất kì ai cũng sẽ nói với anh là tôi có lý.)

4. N’importe quoi (bất kì điều gì ) :chỉ một vật không xác định

Ví dụ :

  • Vous pourrez bien faire n’importe quoi, dire n’importe quoi, vous ne le convaincrez pas. ( Bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì , nhưng bạn sẽ không thể thuyết phục được nó đâu.)

5. N’importe lequel / N’importe laquelle :chỉ một người hay một vật chưa xác định

Ví dụ :

  • Quelle robe mettras-tu pour la cérémonie ? _ N’importe laquelle.( Bạn mặc chiếc đầm nào đi dự lễ ?_ Chiếc nào cũng được.)

 

 

Tags: cac dai tu bat dinh chi so it trong tieng phap, hoc tieng phaptu hoc tieng phap online mien phitieng phap can banhoc tieng phap o tphcmtieng phap giao tiep hang ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *