Xem Ngay Tiếng Pháp cơ bản online bài 6-2 Le nouveau taxi
21 Tháng Tư, 2020
Xem Ngay Tiếng Pháp cơ bản online bài 11-1 Le nouveau taxi
24 Tháng Tư, 2020

Học Về Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp

CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG PHÁP

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

 

Câu nghi vấn trong tiếng Pháp là câu như thế nào, và được sử dụng như thế nào, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu ở bài học hôm nay.
Câu nghi vấn thường được thành lập bằng cách lên giọng ở cuối câu, sử dụng est-ce que, đảo ngữ hoặc lặp lại danh từ làm chủ ngữ bởi một đại từ tương ứng.
1) Lên giọng ở cuối câu.
  • vous avez des questions? ( bạn có câu hỏi nào không?)
  • Tu travailles le samedi? ( thứ 7 cậu có đi làm không?)
2) Sử dụng est-ce que:
  • Cấu trúc 1:
  • Công thức : (Từ để hỏi) + est-ce que + S + verbe (được chia như thể khẳng định) ?
ex: Quand est-ce que vous voyagez à Paris? ( khi nào bạn đi Paris
vậy?)
  • Cấu trúc 2:
  • Công thức Est-ce que+ S + verbe ? ( câu hỏi Oui/ Non)
ex:Est-ce que Patrick est au bureau? ( Có phải Patrick đang ở văn
phòng không?)
3) Sử dụng câu hỏi đảo ngữ chỉ dùng khi chủ ngữ là đại từ: đảo động từ đã được chia lên trước đại từ làm chủ ngữ và có dấu gạch ngang nối giữa động từ và đại từ.
Công thức (Từ để hỏi) + Verbe (được chia như thể khẳng định) – đại từ làm chủ ngữ + …?
(Cách này chỉ dùng khi chủ ngữ là đại từ)
ex: Que faites-vous ce soir? ( bạn làm gì vào tối nay?)
4) Lặp lại danh từ làm chủ ngữ bởi một đại từ tương ứng với chủ ngữ. Đại từ này đặt ở cuối câu. Khi đó giữa động từ và đại từ lặp lại có dấu gạch nối.
Công thức (Từ để hỏi) + S (là danh từ) + verbe (được chia như thể khẳng định) – đại từ (tương ứng với danh từ làm chủ ngữ S) …?
(Cách này chỉ dùng khi chủ ngữ là danh từ)
ex: D’où Pierre vient-il? ( Pierre, anh ấy đến từ đâu?)
* LƯU Ý : Đối với ngôi thứ 3 số ít, nếu động từ kết thúc bằng một nguyên âm thì ở câu hỏi đảo ngữ và câu hỏi dùng đại từ lặp lại, ta thêm -t- lên trước đại từ để nối vần.
Ví dụ: Où Pierre habite-t-il? Pierre ở đâu? (Câu hỏi lặp lại danh từ làm chủ ngữ bởi một đại từ tương ứng)
 Combien a-t-il de frères? Anh ấy có mấy anh em? (Câu hỏi đảo ngữ)
Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *