29 Tháng Tư, 2019

Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản: Article partitif – mạo từ thành phần

Vui lòng để lại bình luận nếu các bạn có thắc mắc hoặc đóng góp. Chúc các bạn học vui ;-)