29 Tháng Tư, 2019

Xem Video Tiếng Pháp cơ bản Đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…
13 Tháng Mười Một, 2019

Xem Ngay học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa tập 10

học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa
13 Tháng Mười Một, 2019

Xem Ngay học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa tập 8

học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa
13 Tháng Mười Một, 2019

Xem Ngay học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa tập 13

học tiếng pháp online theo ngon ngữ của người bản địa