29 Tháng Tư, 2019

Xem Video Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu- Quan điểm và âm

Luyện tập Chaise Mont Monter Faux Vrai Faire Lait Mauvais ------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí…