Xem Video Học tiếng Pháp căn bản # Vocabulaire #9
7 Tháng Chín, 2019
Cách Nói Các Tháng Trong Tiếng Pháp
11 Tháng Chín, 2019

Xem Video Học tiếng Pháp căn bản # Le conditionnel présent # Le conditionnel passé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *