Xem Ngay Tiếng pháp cơ bản Online bài 2-1 Le nouveau taxi 1
23 Tháng Năm, 2019
Xem Video Luyện nghe tiếng Pháp trình độ A1, A2, Mẫu đối thoại nhỏ (Dialogues en française facile)
26 Tháng Năm, 2019

Xem Video Tiếng Pháp cơ bản-Bài 1: Sự khác nhau giữa Tiếng Pháp và Tiếng Anh ✔

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *