Học Về Tính Từ Không Xác Định Trong Tiếng Pháp
26 Tháng Mười Một, 2019
Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản #2 phần cuối Số đếm
27 Tháng Mười Một, 2019

Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản #10 Masculin féminin, Singulier pluriel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *