Động Viên Một Người Bằng Tiếng Pháp Như Thế Nào
8 Tháng Tư, 2022
5 Kênh Youtube Tốt Nhất Để Luyện Nghe Tiếng Pháp
12 Tháng Tư, 2022

Các Câu Nói Tiếng Pháp Hay Về Nghề Giáo

Các Câu Nói Tiếng Pháp Hay Về Nghề Giáo

Hãy cùng CAP đọc những danh ngôn tiếng Pháp hay và ý nghĩa về nghề giáo, một nghề vô cùng cao quý nhé.
1. Être enseignant, ce n’est pas un choix de carrière, c’est un choix de vie. – François Mitterrand
Làm giáo viên không phải là chọn nghề mà là chọn cách sống.
2. C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de connaître. – Albert Einstein
Vai trò của một giáo viên là đánh thức niềm vui làm việc và hiểu biết.
3. La valeur d’un professeur se mesure à la personnalité de ses élèves. – René Leriche
Giá trị của một giáo viên được đo lường bằng nhân phẩm của các học sinh của họ.
4. Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d’avoir un patron. – Bill Gates
Nếu bạn tin rằng giáo viên của mình quá nghiêm khắc, hãy chờ để có một ông sếp.
5. Un professeur médiocre parle. Un bon enseignant explique. Un excellent enseignant démontre. Un très grand enseignant inspire. – William Arthur Ward
Một giáo viên tầm thường sẽ nói. Giáo viên tốt giải thích. Giáo viên xuất sắc chứng minh. Giáo viên vĩ đại thì truyền cảm hứng.
6. Les enseignants sont comme les bougies qui se consument pour éclairer la vie des autres. – Khuyết danh
Những giáo viên như những ngọn nến tự đốt cháy mình để soi sáng cuộc sống của những người khác.
7. Les meilleurs professeurs sont ceux qui savent se transformer en ponts, et qui invitent leurs élèves à le franchir. – Nikos Kazantzakis
Những giáo viên giỏi nhất là người biết biến mình thành những cây cầu và mời học sinh của họ băng qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *