Vị Trí Của Tính Từ Nằm Ở Đâu Trong Tiếng Pháp
2 Tháng Ba, 2021
Từ Vựng Tiếng Pháp Về Tên Các Kí Hiệu Toán Học
4 Tháng Ba, 2021

Các Động Từ Tiếng Pháp Thường Dùng Nhiều Nhất

Các Động Từ Tiếng Pháp Thường Được Sử Dụng Nhiều Nhất

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo tiếng pháp, tư vấn du học Phápdu học Canada uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

20 động từ tiếng pháp thường được sử dụng nhiều nhất.

Chúng ta cùng điểm lại 20 động từ tiếng Pháp thường được sử dụng nhiều nhất mà bạn phải ghi nhớ.
Ở đây Cap Education đang chia động từ ở thì hiện tại, với ngôi je. Cách chia từng động từ các thì, và mode khác, ở các ngôi khác, chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học tiếp sau nha.
 • je parle – I speak – Tôi nói (Động từ parler)
 • je travaille – I work – Tôi làm việc (travailler)
 • je fais – I make / do – Tôi làm (Faire)
 • je vais – I go – Tôi đi (aller)
 • je vois – I see – Tôi nhìn (voir)
 • je sais – I know – Tôi biết (savoir)
 • je mange – I eat – Tôi ăn (manger)
 • je pense – I think – Tôi nghĩ (penser)
 • je sors – I go out – Tôi đi ra ngoài (sortir)
 • je finis – I finish – Tôi hoàn thành (finir)
 • je suis – I am – Tôi là (être)
 • j’ai – I have – Tôi có (avoir)
 • je peux – I can – Tôi có thể (pouvoir)
 • je veux – I want – Tôi muốn (vouloir)
 • j’étudie – I study – Tôi học (étudier)
 • je comprends – I understand – Tôi hiểu (comprendre)
 • j’habite – I live – Tôi sống (habiter)
 • je joue – I play – Tôi chơi
 • je dois – I must – Tôi phải

capnhatsau

 

Tags: cac dong tu tieng phap thuong duoc su dung nhieu nhat, hoc tieng phaphoc tieng phap mien phitieng phap co ban, du hoc phap, dao tao tieng phaptieng phap giao tiep, du hoc canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *