Khóa Học Tiếng Pháp Xin Định Cư Canada
1 Tháng Chín, 2021
Quy Trình Xin Visa Du Học Pháp năm 2021
3 Tháng Chín, 2021

Các Trường Đào Tạo Ngành Luật Tại Pháp

Các Trường Đào Tạo Ngành Luật Tại Pháp

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo tiếng pháp, tư vấn du học Phápdu học Canada uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

 • Bạn đã tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Việt Nam, và muốn theo học hệ thạc sĩ chuyên ngành luật ở Pháp.

Tuy nhiên, bạn không biết trường nào ở Pháp đào tạo chuyên ngành luật ở bậc cử nhân hoặc thạc sĩ.

Ngành luật ở Pháp được chia làm nhiều ngành nhỏ. Cùng Cap Education tìm hiểu các trường Top đào tạo cử nhân Luật ở Pháp mà bạn cần biết.

1. Top các trường đào tạo cử nhân chuyên ngành luật bằng chương trình tiếng Pháp

>>> Tìm hiểu điều kiện để du học tại Pháp

 • Université Panthéon- Assas Paris II, Licence en Droit, mention Droit, parcours classique et à distance
 • Aix-Marseille Université, Licence de Droit
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Licence Droit, parcours indifférencié
 • Université François Rabelais de Tours UFR Droit, Économie et Sciences Sociales, Licence en Droit
 • Université de Lorraine, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy, Licence en Droit
 • Université de Montpellier, Licence en droit
 • Université Toulouse 1 – Capitole, Licence mention Droit
 • Université Paris-Sud, Licence en Droit
 • Institut Catholique de Paris, Licence Droit, parcours Droit public et Science politique
 • Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Licence Droit – Économie – Gestion, mention Droit
 • Université Paris-Dauphine, Licence Droit Parcours Droit et Gestion
 • Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Licence Droit – Économie – Gestion, mention Droit-Economie
 • Université Paris Descartes – Faculté de Droit – Université Sorbonne Paris Cité, Parcours bi-diplômant de Licence en Droit et Économie gestion

2. Các trường đào tạo bậc thạc sĩ,  chuyên ngành luật

Sau khi có bằng cử nhân chuyên ngành luật, bạn muốn học tiếp lên bậc thạc sĩ. Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyê ngành luật ở Pháp khá đa dạng. Lên đến bậc thạc sĩ, bạn sẽ phân ngành luật, thành các chuyên ngành nhỏ.

 • Luật doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp và quản lý
 • Luật truyền thông kỹ thuật số và điện tử
 • Luật kinh tế
 • Luật cạnh tranh
 • Luật doanh nghiệp châu âu và quốc tế
 • Luật xã hội
 • Thuế và luật về thuế …

||| Quy trình hồ sơ du học Pháp

2.1. Các trường đào tạo luật doanh nghiệp và quản lý :

 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Magistère juriste d’affaires – DJCE
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master professionnel Droit des Affaires et Fiscalité
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Droit Bancaire et Financier
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Recherche Droit des Affaires
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 / MBA Droit des affaires et Management-Gestion
 • Université Paris-Dauphine, Master 2 Droit des Affaires – 214
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Master 2 Droit des affaires
 • Université de Montpellier, Master 2 Droit des affaires et fiscalité/DJCE
 • Université Aix-Marseille Centre d’Etudes Fiscales et Financières, Master Droit et Fiscalité de l’Entreprise
 • Université Toulouse 1 Capitole, Master Droit des Affaires, parcours type Secteur Financier
 • Université de Lorraine – Faculté de Droit de Nancy, Master 2 Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise
 • Université François-Rabelais Tours, Master 2 juriste d’entreprise – Spécialité commerce et finance (Droit des affaires)
 • Université Paris-Saclay, Master Business, Tax & Financial Market Law
 • Université Paris-Saclay, M2 Fusions & acquisitions
 • HEAD – Hautes Etudes Appliquées du Droit, Mastère Fusions-Acquisitions
 • Université de Poitiers. Master Droit de l’entreprise et des affaires- DJCE
 • ESSEC Business School, Mastère Spécialisé ® Droit des Affaires Internationales et Management (MS DAIM)
 • Emlyon business school, Mastère Spécialisé ® Juriste Manager International
 • ESCP Europe, MS Droit et Management International
 • HEC, MS / LLM Droit et Management International
 • HEAD – Hautes Etudes Appliquées du Droit, Mastère Contrats d’Affaires
 • Toulouse Business School, MS Management Juridique des Affaires
 • Faculté de droit de l’Université de Cergy-Pontoise, Master Droit & Ethique des affaires
 • Université Jean Moulin – Lyon 3 – Faculté de Droit, Master Droit et Ingénierie financière
 • MBA ESG, MBA Droit des Affaires – Juriste d’Entreprise

||| Tìm hiểu về ngành luật nói chung ở Pháp

 

Trường Đào Tạo Ngành Luật Tại Pháp

 

2.2. Các trường đào tạo chuyên ngành luật truyền thông kỹ thuật số

 • Université Paris Saclay / Université Paris Sud, Master 2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications (M2 DAST)
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Ecole de Droit de la Sorbonne, Master 2 Droit des données, des administrations numériques et des gouvernements ouverts
 • Université Paris Descartes Faculté de Droit, Master Droit privé – Spécialité : Droit des activités numériques
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 professionnel Droit du Multimédia et de l’Informatique
 • HEAD – Hautes Etudes Appliquées du Droit, Mastère Droit du Numérique et Propriété Intellectuelle

2.3 Top các trường đào tạo chuyên ngành luật kinh tế

 • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), Master 2 Droit de la concurrence et des contrats
 • Université de Rennes 1, Master 2 Concurrence, Consommation et Droit de la Propriété Industrielle
 • Université Paris – Nanterre, Master 2 Droit de l’économie, parcours concurrence, contrats, régulation et évaluation du droit
 • Université de Nantes – Faculté de droit et des sciences politiques, Master 2 Droit du marché, parcours Concurrence et consommation
 • Sciences Po Strasbourg, Master 2 Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
 • Université de Montpellier, Master 2 Droit Privé Economique
 • Université de Montpellier, Master 2 Consommation et Concurrence
 • Toulouse School of Economics, Master 2 Spécialité Économie et Droit de la Concurrence
 • Université de Caen Normandie, Master 2 Droit des affaires, Droit de la Concurrence et de la Distribution
 • Université Catholique de Lille – Faculté Libre de Droit, Master 2 Droit International & Européen – Droit des Affaires et de la concurrence

2.4. Top các trường đào tạo luật doanh nghiệp Châu Âu và quốc tế

 • Université Panthéon-Assas (Paris II) , Master Droit Européen des Affaires
 • Université de Lorraine Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy, Master 2 Juriste d’affaires international et européen
 • Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, DU Contentieux international des affaires
 • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Université Paris-Saclay, Master 2 Arbitrage et Commerce International (ACI)
 • Université de Tours, Master Droit européen, parcours Juriste européen
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Droit et contentieux de l’Union européenne
 • Université de Bourgogne – Faculté de Droit et Science Politique, Master 2 Professionnel « juriste d’affaires internationales »
 • Ecole de droit de Sciences Po, LLM in Transnational Arbitration & Dispute Settlement
 • Université Paris-Dauphine, Master Droit Européen et International des Affaires
 • Université Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), LL.M. Contentieux international des affaires approfondi

2.5 Top các trường đào tạo ngành luật xã hội (Droit Social)

 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Droit et Pratique des Relations de Travail
 • Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – École de Droit de la Sorbonne, Master II Professionnel Juristes de Droit Social
 • Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – École de Droit de la Sorbonne, Master Droit de la protection sociale d’entreprise
 • Université François Rabelais Tours, Master Juriste d’entreprise – Spécialité Relations de travail (M2)
 • Université de Lorraine, Master Droit du travail et de la protection sociale
 • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Master 2 Droit social : droit des ressources humaines et de la protection sociale
 • Université d’Orléans, Master Droit Social et Gestion des Ressources Humaines (DSGRH)
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Droit Social
 • Université Toulouse 1 Capitole, Master 2 Droit du travail et de l’emploi
 • Université Toulouse 1 Capitole, Master Droit de la Santé et de la Protection Sociale

2.6 Top các trường đào tạo ngành thuế và luật về thuế(Fiscalité et Droit Fiscal)

 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 fiscalité internationale
 • Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 de Droit fiscal
 • Université Paris-Dauphine, Master 2 professionnel Fiscalité de l’Entreprise (221)
 • Université Paris Descartes (Paris 5) Faculté de Droit, Master Droit des affaires : Juriste fiscaliste
 • Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – École de Management de la Sorbonne, Master 2 professionnel Gestion Financière et Fiscale
 • Université Aix-Marseille – Centre D’Études Fiscales et Financières, Magistère Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité
 • SKEMA Business School, Mastère Spécialisé® Expert en Gestion Fiscale d’Entreprise
 • Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Master Droit Fiscal, spécialité Fiscalité Appliquée
 •  HEAD – Hautes Etudes Appliquées du Droit, Mastère Fiscalité Internationale
 • IAE de Poitiers, Master Gestion Fiscale

||| Đăng ký khóa học tiếng Pháp để du học ngay sau 6 tháng

3. Các trường đào tạo ngành luật bằng tiếng Anh

Bên cạnh theo học các chuyên ngành bằng tiếng Pháp, bạn cũng có thể theo học các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh ở Pháp. Nếu bạn chưa biết tiếng Pháp, và muốn du học ngay. Hãy tìm hiểu các trường đào tạo bằng tiếng Anh chuyên ngành luật sau đây.

 • Université Panthéon-Assas, Juriste européen/European Law School – Master en droit mention Droit comparé/Droits étrangers
 • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Double diplômation de Licence mentions Droit et LLCER (Anglais)
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Licence et Master 1 droits français et anglais / LLB in English and French Law
 • Université Paris II – Panthéon-Assas / ISIT, Diplôme de Juriste Linguiste
 • Université de Cergy-Pontoise – Faculté de droit, Licence en droit – parcours droit anglo-américain
 • Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Licence de droit mention Droit français – Common law
 • Université Bordeaux Montaigne, Licence Droit – Parcours Droit et Langues
 • Université François Rabelais de Tours, Licence Droit Economie Gestion Parcours Droit Langues – Anglais
 • Université de Nantes, Double Licence Droit et LEA
 • Université de Picardie Jules Verne, Licence mention Droit, parcours type Droit-Anglais

 

 

Tags: truong dao tao nganh luat tai phap, hoc tieng phaphoc tieng phap mien phitieng phap co ban, du hoc phap, dao tao tieng phaptieng phap giao tiep, du hoc canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *