Học Ngay 50 Động Từ Tiếng Pháp Cơ Bản
1 Tháng Tám, 2020
50 Câu Giao Tiếp Thông Dụng Trong Tiếng Pháp
6 Tháng Tám, 2020

Cách Hỏi Và Nói Giờ Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIỜ TRONG TIẾNG PHÁP

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

 

Bài học hôm nay của chúng ta, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu về cách hỏi và trả lời về giờ trong Tiếng Pháp. Để hỏi và trả lời về giờ, chúng ta dùng mẫu câu:

  • Câu hỏi: Quelle heure est-il ?/ Vous avez l’heure, s’il vous plaît ?
  • Câu trả lời: Il est + l’heure

Ex:

  • Quelle heure est-il ? (Bây giờ là mấy giờ ?)
  • Il est neuf heures dix. (Bây giờ là 9 giờ 10 phút)

Một số chú ý:

  • Trong tiếng Pháp có hai cách nói về giờ : heure officielle formelle (giờ trong ngữ cảnh trang trọng) et heure dans la conversation (giờ trong ngữ cảnh giao tiếp thông thường/hằng ngày)
  • Khi nói về giờ trong ngữ cảnh trang trọng, người ta sử dụng khung giờ 24 tiếng

Ex: Il est 20 heures. (Bây giờ là 20 giờ)

 

  • Trong văn nói, người ta sử dụng khung giờ 12 tiếng:

Ex: Il est 8 heures (du soir). (Bây giờ là 8 giờ tối)

  • Khi nói về 12 giờ trưa và 0 giờ sáng, người ta dùng « midi » và « minuit »

Ex:

Il est midi. (Bây giờ là giữa trưa)
Il est minuit. (Bây giờ là nửa đêm)

  • Khi nói về:

+ Thời gian chính xác, người ta dùng: à

Ex: Le matin, à 7h30, les enfants prennent le petit déjeuner devant le petit écran.
(Buổi sáng, lúc 7 giờ, bọn trẻ ăn sáng trước màn hình ti vi)

+ Thời gian tương đối: vers
Ex: Je me réveille vers 6 heures. (Tôi thức dậy tầm/khoảng 6 giờ)

+ Thời gian tới hạn ; người ta dùng: jusqu’à
Ex:Les enfants regardent une émission pour les jeunes jusqu’à 8 heures.
(Bọn trẻ xem chương trình dành cho thiếu nhi đến gần 8 giờ)

+ Khoảng thời gian, người ta dùng: de … à …
Ex:Les horaires d’ouverture : le matin de 9 heures et demie à midi et l’après-midi, de 3 heures à 5 heures.
(Thời gian mở cửa : buổi sáng từ 9h30 đến 12h30 và buổi chiều, từ 3h đến 5h)

Tags: hoi va noi gio trong tieng phaphoc tieng phaphoc tieng phap mien phitieng phap co banday tieng phaptieng phap giao tiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *