4 Mẹo Học Tiếng Pháp Hiệu Quả Nhất
1 Tháng Bảy, 2021
Có Nên Du Học Pháp Ngành Khoa Học Vật Liệu
2 Tháng Bảy, 2021

Có Nên Du Học Pháp Ngành Khoa Học Chính Trị

Có Nên Du Học Pháp Ngành Khoa Học Chính Trị

Tiếng pháp căn bản

Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày

Tự học tiếng pháp online miễn phí

Theo học cử nhân ngành khoa học chính trị tại Pháp, sinh viên sẽ tiếp nhận các kiến thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề đời sống chính trị, và hoạt động cộng đồng, các thể chế hành chính của đảng, các tổ chức quốc tế tập trung vào các khía cạnh pháp lý, kinh tế, chính trị và xã hội, thông qua một tầm nhìn tổng quát để giải quyết những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống.

Sinh viên có cơ hội tiếp cận các quá trình toàn cầu hóa dựa trên phương pháp so sánh.

1. Cơ hội nghề nghiệp:

 • Kỹ thuật viên/ Nhân viên dịch vụ hành chính
 • Giáo viên chính trị
 • Cộng tác viên/Nhân viên pháp lý
 • Giám đốc phân tích và phát triển
 • Nhân viên chịu trách nhiệm về việc áp dụng các quyền con người
 • Nhân viên kỹ thuật – hành chính của các dịch vụ công
 • Cố vấn/Nhân viên chính quyền địa phương
 • Nhà nghiên cứu trong các tổ chức liên kết hoặc hội
 • Cộng tác viên của các quan chức được bầu
 • Tư vấn truyền thông công cộng
 • Nhân viên báo chí
 • Nhà báo
 • Nhà xã hội học
 • Tư vấn quan hệ quốc tế
 • Nhà khoa học chính trị
 • Quản trị viên Tư pháp
 • Nhà ngoại giao/ cố vấn viên
 • Cố vân viên/Quản lý dự án Châu Âu
 • Nhân viên vận động hành lang
 • Tùy viên quốc hội
 • Nhân viên/Chuyên gia chính sách công
 • Nhân viên/Chuyên gia tư vấn quốc phòng và an ninh
 • Nhân viên/Quản lý thông tin liên lạc
 • Giám đốc bệnh viện
 • Nhân viên/Giám đốc các cơ quan văn hóa
 • Nhà văn
 • Nghị viện
 • Thị trưởng

 

Khoa Học Chính Trị

 

2. Chuyên ngành đào tạo bậc ngành thạc sĩ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi lên thạc sĩ của các chuyên ngành sau:

 • Thạc sĩ hành chính công: chuyên ngành quản trị đô thị
 • Thạc sĩ về phát triển hệ thống quốc phòng và an ninh
 • Thạc sĩ ngoại giao và các tổ chức quốc tế
 • Thạc sĩ Luật Quốc tế và Nhân quyền
 • Thạc sĩ Khoa học Chính trị
 • Thạc sỹ Chính trị và xã hội
 • Thạc sĩ châu Âu về nhân quyền và dân chủ hóa
 • Thạc sĩ Công tác xã hội và nhân quyền
 • Thạc sỹ Kinh tế, Chính trị và Kinh doanh ở Châu Á
 • Thạc sĩ Di cư Quốc tế và Quan hệ Dân tộc

3. Chương trình đào tạo ngành khoa học chính trị tại Pháp như thế nào ?

Chương trình cử nhân học trong vòng 3 năm, tức là có 6 học kỳ.

Mỗi học kỳ bao gồm các Tín chỉ về Giảng dạy (UE). Sinh viên phải đạt điểm trung bình từ 10 trở lên (trên thang điểm 20) cho tất cả các môn học trong một học kỳ.

Hình thức đánh giá:

 • Kiểm tra liên tục:  Trong mỗi học kỳ, sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra nhỏ về kiến thức, bài học và làm bài thuyết trình
 • Kiểm tra cuối kỳ : đến cuối học kỳ, sinh viên sẽ làm đề thi kiểm tra chung cuối khoá.

Chương trình đào tạo:

Tuỳ theo từng thiết kế chương trình của trường, nhìn chung sẽ có các môn học sau :

Học kì 1

 • Giới thiệu về khoa học chính trị
 • Lịch sử chính trị và xã hội của Pháp thế kỷ 19 và 20
 • Giới thiệu về luật tư
 • Giới thiệu về luật công
 • Giới thiệu lịch sử về luật
 • Giới thiệu về lý thuyết xét xử và công lý
 • Những thách thức lớn về kinh tế và xã hội
 • Các nguyên tắc thành lập của Liên minh Châu Âu
 • Hoạt động thể chất
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha

Học kỳ 2

 • Các tổ chức quốc tế và châu Âu
 • Ý tưởng chính trị
 • Luật dân sự: luật cá nhân và gia đình
 • Quyền hiến pháp
 • Lịch sử của các tổ chức
 • Địa chính trị
 • Giới thiệu về chính trị Pháp
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha
 • Hoạt động thể chất

Học kỳ 3

 • Quan hệ quốc tế
 • Các chính sách kinh tế
 • Luật tài chính công
 • Luật Thương mại
 • Luật dân sự về nghĩa vụ
 • Luật hành chính
 • Chính trị châu âu
 • Lịch sử luật pháp và thể chế: lịch sử luật công
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha

Học kỳ 4

 • Đời sống chính trị
 • Khoa học chính trị của Liên minh Châu Âu
 • Xã hội học của các đảng chính trị
 • Luật hành chính 2
 • Luật dân sự về nghĩa vụ 2
 • Luật hình sự
 • Chính trị thế giới
 • Lịch sử luật hình sự và tư pháp hình sự
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha

Học kỳ 5

 • Lý thuyết chính trị
 • Phương pháp khoa học xã hội
 • Chính sách công
 • Những thách thức quốc tế lớn
 • Giới tính và chính trị
 • Luật thể chế của EU
 • Luật Cộng đồng Quốc tế
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha
 • Các môn tự chọn: Tố tụng dân sự hoặc Tố tụng hình sự

Học kỳ 6

 • Xã hội học về sự tham gia chính trị
 • Chính trị so sánh
 • Lịch sử xã hội của các thể chế chính trị
 • Giới thiệu về giao tiếp
 • Xã hội học về các nhóm lợi ích
 • Truyền thông và Chính trị
 • Luật xã hội – giới thiệu về luật lao động cá nhân và tập thể
 • Các quyền và tự do cơ bản
 • Ngoại ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha
 • Luận văn

4. Top các trường đào tạo:

 • Khoa học Chính trị và Xã hội Châu Âu, Viện Công giáo Lille
 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Đại học Rennes 1
 • Khoa Pháp lý, Chính trị và Khoa học Xã hội, Đại học Lille 2
 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Đại học Montpellier.

 

Tags: du hoc phap nganh khoa hoc chinh tri, hoc tieng phaptu hoc tieng phap online mien phitieng phap can ban, to chuc dao tao tieng phap, du hoc phap, tieng phap giao tiep hang ngay, du hoc canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *