Xem Ngay Học tiếng Pháp –[23] Cuộc sống hàng ngày – 200 ngắn và dễ câu.
27 Tháng Hai, 2020
Xem Ngay Học tiếng Pháp trong 8 ngày # 3
2 Tháng Ba, 2020

Học Về Thì Quá Khứ Gần Passé Récent Trong Tiếng Pháp

THÌ QUÁ KHỨ GẦN TRONG TIẾNG PHÁP – PASSÉ RÉCENT

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

Sau 3 bài học, chúng ta đã tìm hiểu:

Chúng ta hãy cùng Học Tiếng Pháp – Cap France tìm hiểu chủ điểm ngữ pháp tiếp theo, đó chính là: Thì quá khứ gần trong Tiếng Pháp (passé récent)

1. Cách sử dụng:

 • Dùng để diễn tả một hành động vừa xảy ra trong quá khứ.
 • Thường được sử dụng trong văn nói.

 

2. Cấu trúc:

VENIR (au présent: hiện tại đơn) + DE + VERBE INFINITIF :Vừa mới

 

3. Hướng dẫn chia động từ venir ở thì hiện tại đơn:

 • Je viens
 • Tu viens
 • Il/ Elle vient
 • Nous venons
 • Vous venez
 • Ils/ Elles viennent

 

4. Một số ví dụ minh họa:

 • Je viens de partir: Tôi vừa rời đi
 • Je viens d’aller au marché: Tôi vừa mới đi chợ về.
 • Les jeunes viennent d’organiser une fête. Những người trẻ vừa mới tham gia lễ hội
 • Je viens de finir mon travail. Tôi vừa mới kết thúc công việc
 • Tu viens de créer ton propre site ? Bạn mới tạo một cái website riêng à?
 • Mon père vient de perdre son emploi: Ba của tôi vừa mới bị mất việc
 • Nous venons de déjeuner: Chúng tối vừa mới ăn trưa
 • Vous venez de provoquer un accident: Các bạn vừa gây ra một tai nạn
 • Les enfants viennent de rentrer de l’école: Lũ trẻ vừa mới đi hoc về
 • Je viens de manger une pomme: Tôi vừa mới ăn một quả táo
 • Tu viens de sortir du travail: Bạn vừa mới nghỉ việc
 • Il / elle vient de parler avec moi: anh ấy/ cô ấy vừa mới nói chuyện cùng tôi
 • Nous venons d’écouter une chanson: Chúng tôi vừa mới nghe một bài hát
 • Vous venez d’écrire une lettre: Qúy ông mới vừa viết một lá thư
 • Ils/ elles viennent de boire un jus d’orange: Chúng nó vừa uống hết nước cam

 

Thì Qúa Khứ Gần Passé Récent Trong Tiếng Pháp

Tags: thi qua khu gan trong tieng phapday tieng phaphoc tieng phap mien phitieng phap co banhoc tieng phaptieng phap giao tiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *