Xem Ngay Học tiếng nhật online – Ngữ pháp N2 – Bài 1
30 Tháng Bảy, 2019
Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản #3 Chia động từ ÊTRE và AVOIR
1 Tháng Tám, 2019

Xem Video Bài 6: Chào và hỏi tên trong tiếng Pháp – Vous vous appelez comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *