Xem Video Học tiếng Pháp căn bản # Vocabulaire #1
16 Tháng Tám, 2019
Xem Video Lớp Học Tiếng Pháp Căn Bản Cho Ngưới Mới Bắt Đầu : ÊTRE và trạng thái – Bài số 43
17 Tháng Tám, 2019

Xem Video Học Tiếng Pháp # 14 : Tóc & Râu – EN TRAIN DE, INTENTION, COMPTER SUR – Cuộc Sống Bên PHÁP vlog 169

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *