Xem Ngay Tiếng pháp cơ bản Online bài 4-1 Le nouveau taxi
8 Tháng Mười Một, 2019
Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản #4 Quy tắc chia động từ nhóm một kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại
11 Tháng Mười Một, 2019

Xem Video Số đếm (Nombre) – Tiếng Pháp cơ bản | Winn speaks French

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *