Xem Video Số đếm (Nombre) – Tiếng Pháp cơ bản | Winn speaks French
11 Tháng Mười Một, 2019
Từ Vựng Hướng Dẫn Miêu Tả Người Bằng Tiếng Pháp
11 Tháng Mười Một, 2019

Xem Video Tự học tiếng Pháp căn bản #4 Quy tắc chia động từ nhóm một kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *